Vidensartikler

Hvad er ChatGPT?

ChatGPT er en chatbot som bruger GPT-3's sprogmodel til at generere svar. Læs om hvad ChatGPT er og værktøjets store potentiale, nu og i fremtiden.


Hvad er ChatGPT?

ChatGPT er skabt af OpenAI og er en chatbot, der bruger sprogmodellen GPT-3 til at formulere tekst baseret på brugerinput. GPT-3, er en forkortelse for Generative Pretrained Transformer 3 og er en avanceret sprogmodel udviklet af OpenAI, som er trænet på hvad der svarer til 10% af det synlige internet. ChatGPT er i stand til at generere menneskelignende svar og er en af de mest avancerede AI sprogmodeller set til dato. ChatGPT lancerede d. 30 november, 2022 og har siden da virkelig fået international opmærksom for dens evne til at sammensætte længere sammenhængende svar på spørgsmål. 

Du kan tilgå ChatGPT gratis via følgende link: https://chat.openai.com/chat

Hvordan fungerer ChatGPT?

For at få adgang til ChatGPT, kan du oprette en konto på https://chat.openai.com/chat  ved hjælp af din email-adresse. Her giver ChatGPT dig mulighed for at skrive et spørgsmål, og den genererer svar, der er organiseret i en tråd og gemt til fremtidig reference. Den husker også tidligere samtaler og kan henvise til dem i senere svar. Derudover har den også filtre på plads for at blokere upassende prompts, så undgå at skrive noget pornografisk, stødende eller hadefuldt.

ChatGPT er i sin essens en chatbot men har et bred baggrund af viden som gør den istand til generering af kode, forklaring af videnskabelige begreber, skrivning af scener til teaterstykker og akademiske papirer og endda komposition af poesi. I øjeblikket kan den dog kun gøre dette i tekstformat og ikke bruge eller generere andre dokumentformater som .docx eller .exe.

ChatGPT er i øjeblikket gratis og fuldt tilgængeligt for alle, men har idag, d. 23 januar 2023, introduceret en betalingsplan for ca. 287 kr. om måneden, som gør det muligt for betalende brugere hurtigere responstid på svar, adgang til nye features og muligheden for at bruge ChatGPT afhængigt af hvor meget traffik der er på deres site. 

Sammenligning af ChatGPT med andre værktøjer

ChatGPT er en generativ sprogmodel, hvilket betyder, at den kan generere tekst baseret på en given prompt eller kontekst. Dette adskiller sig fra regelbaserede chatbots, som bygger på et sæt foruddefinerede regler og mønstre for at svare på brugerens input. Regelbaserede chatbots kan kun give forudprogrammerede svar og kan have svært ved at forstå og svare på mere komplekse eller åbne spørgsmål.

Retrieval-baserede chatbots kan derimod hente information fra en database og give et relevant svar baseret på brugerens forespørgsel. De kan være mere effektive til at besvare specifikke spørgsmål eller give information om et bestemt emne. Men retrieval-baserede chatbots kan måske ikke generere nye eller originale svar og kan have svært ved at håndtere mere åbne eller samtale-agtige udvekslinger.

ChatGPT kombinerer fordele ved både regelbaserede og retrieval-baserede chatbots ved at kunne forstå og svare på en bred vifte af input samtidig med at være i stand til at generere nye og originale svar. Desuden bruger den maskinlæringsteknikker for at forbedre sin forståelse og svar over tid.

Teknologi Fordele Begrænsninger
ChatGPT Generere menneskelignende svar til alle slags spørgsmål Give ukorrekt i sine svar
Regelbaserede chatbots

Generere specifikke svar til specifikke spørgsmål

Begrænset i til at generere svar udenfor brugsområde. 
Retrieval-basrede chatbots.  Generere korrekte svar til generelle spørgsmål Begrænset i til at generere svar udenfor brugsområde. 

 

Fordele og Ulemper ved ChatGPT

ChatGPT er en kæmpe opgradering sammenlignet med nuværende chatbots og den bagvedliggende teknologi de bruger. Både dens evne til at formulere svar på 

Fordele: 

 • Kan formulere tekststykkerne i høj kvalitet. Dette er essentielt til mere krævende tekstopgaver, som produktion af akademiske tekststykker, men også for at kunne genskabe den samme tone og bruge samme vendinger som en menneskelige tekstforfatter vil bruge. 

 • Understøtter komplekse søgninger fra dens brugere. Brugere kan bruge længere uddybende instruktioner i deres søgninger, hvilket ikke er set før i lign. værktøjer.

 • Generere "long-form" content. Længden på content er selvfølgelig også essentiel når der er tale om mere avancerede tekstopgaver. ChatGPT excellere lige netop her og er i stand til at sammensætte sætninger og paragraffer fra diverse kilder om et givent emne. Dette er ikke set før indenfor NLP/NLG, på en så avanceret og præcis måde. 

Ulemper

 • Manglende information om ChatGPT's datasæt: OpenAI har ikke offentliggjort det datasæt, som ChatGPT er trænet på. Det er derfor umuligt for eksperter at vurdere om ChatGPT er forindtaget i dens svar, hvilket kunne lede til misinformation i dens tekststykker. 
 • Kan generere ukorrekte svar som lyder overbevisende/sandsynligt: ChatGPT løser blot de opgaver du giver den. Hvis du fx. beder den skrive 3 grunde til at teorien om global opvarmning ikke passer, ville den formulere overbevisende svar på lige netop dette. Det kan også potentielt lede til misinformation. 

 • Kan kun tilgås via OpenAI's platform: OpenAI har ikke gjordt det muligt for udviklere at integrere ChatGPT i andre systemer/platforme. At API'et er lukket, giver derfor kun brugere mulighed for at bruge OpenAI's platform, som ofte er nede. Grundlæggerne af ChatGPT er dog godt klar over dens begrænsninger og hvad der skal forbedres i fremtiden. Deres CEO Sam Altman taler om dette i denne twitter tråd.

5 Eksempler på brugssituationer for ChatGPT

Selvom ChatGPT i skrivende stund er blot få måneder gammelt, ser man det allerede blive brugt i mange forskellige brancher og fag. Et par eksempler på hvilke fag ChatGPT kunne bruges i kunne være: 

 • Dokumentation hos Softwareudviklere: ChatGPT kunne bruges til dokumentation indenfor softwareudviklingsopgaver eftersom den både er trænet til at forstå kode, men også formulere tekst. Det kunne bl.a. være ved at generere API-dokumentation, brugsvejledninger, installationsvejledninger og fejlfindingsguides. 

 • Medier og underholdning: ChatGPT kan bruges til at skrive scripts og historieplots for film og tv-shows, assistere med journalistisk research, eller hjælpe med at generere indhold for sociale medier. Det kunne både være til at udforske nye kreative ideer, men samtidig også skrive videre på allerede eksisterende. 

 • Sundhedssektoren: Læger kunne eventuelt bruge ChatGPT til at assisterere dem når de skal udvikle patientvejledninger om diverse sygdomme. Samtidig det også bruges til at udforme patientjournaler, hvilket er noget læger bruger utroligt meget tid på pr. patient. Uddannelse og dokumentationen mellem læger og patienter kunne derfor være et område hvor ChatGPT måske kunne bruges for at understøtte de eksisterende arbejdsprocesser. 

 • Udbud i Byggebrancen: Enterprenører bruger typisk mange interne ressourcer på  at skrive udbud til diverse byggeprojekter. Mange er disse er forholdsvis simple tekstopgaver, men som er nødvendighed for at kunne vinde nye byggeprojekter. Forfatterne af sådanne udbud kunne bruge ChatGPT til at skrive de nødvendige kravspecifikationer, der ville indgå. 

 • Oversættelse af hjemmesidetekster:  Når e-commerce virksomheder ekspanderer deres webshop til nye internationale markeder, kan en af de trælse skaleringsomkostninger komme ved oversættelse af tekster. Hvis du f.eks. har 10.000 produkter på din hjemmeside skal teksterne til alle disse oversættes. Eftersom ChatGPT understøtter 95 forskellige sprog, kunne en intern copywriter godt få gavn af dette i sådan en situation. 

Vi har også skrevet om i hvilke sammenhænge du kan bruge værktøjer som ChatGPT i din SEO-strategi her. 

Fremtiden for ChatGPT?

Det er svært at sige hvad fremtiden vil bringe ChatGPT. Som man kan se er der jo kun gået få måneder fra ChatGPT's introduktion til at det er blevet et værktøj kendt af masserne. Én ting er sikkert, og det er at avancerede sprogmodeller vil blive ved med at blive bedre og bedre. Både selve teknologien med at genkende sammenhænge i tekst vil udvikle sig og der vil formegentligt også komme forbedrede versioner ud af ChatGPT, som er trænet på større og højere kvalitets datasæt. 

Man kunne forestille sig at ChatGPT, og specielt GPT-3, vil bliver integreret yderligere ind i forskellige brancher og fag samt effektivisere et hav af arbejdsopgaver indenfor tekstforfatning og produktion. Specielt fine-tunede modeller, hvor GPT-3 trænes på egne datasæt til specifikke tekstopgaver kunne komme til at blive et alle-mands eje i fremtiden. Evnen til at træne din egen personlige AI copywriter, kan blive et konkurrenceparametre for den gængse digitale virksomhed, som skal holde lønomkostninger nede men samtidige generere salg fra sin digitale tilstedeværelse SEO, SoMe, Affiliate, Paid Social, etc. 

 Lige meget hvad, tror jeg at ChatGPT vil blive en større og større del af den individuelle tekstforfatters arbejdsopgaver uafhængigt af fag, branche, tekstopgave, eller kompetenceniveau. Men ift. ChatGPT, tror vi her hos Straact, at fremtiden for tekst forfatning kommer til at være mennesker der bruger AI. Ikke AI der erstatter mennesker. Ligeledes gør ChatGPT...

 

327038185_1595086840962943_3377223421076000192_n

 

 

 

Similar posts