Brug GPT3 til e-commerce.

GPT-3 kan revolutionere e-commerce med avancerede chatbots og automatiske produktbeskrivelser. Læs med her for at se hvordan din webshop kan komme foran.


Hvad er GPT3?

GPT-3 står for "Generative Pre-trained Transformer 3", og er en sprogmodel baseret på kunstig intelligens (AI) og er udviklet af OpenAI. Det er en af de mest avancerede sprogmodeller på markedet og har potentiale til at revolutionere måden, vi skriver tekst på i en lang række industrier. GPT-3 er trænet på enorme mængder data, hvilket gør det i stand til at generere naturligt klingende sprog, forstå kontekst og producere tekster i forskellige stilarter og genrer.

GPT-3 blev frigivet i juni 2020 og er den hidtil største og mest kraftfulde version af GPT-modellerne fra OpenAI. Modellen har 175 milliarder parametre, hvilket er mere end 10 gange større end sin forgænger, GPT-2. Læs endelig mere om GPT-3 på OpenAIs hjemmeside her: https://openai.com/blog/gpt-3-apps/.

Kan GPT3 blive en konkurrencefordel hos e-commerce virksomheder?

GPT3 kan analysere eller producere tekst med sekunders varsel og oftest er det virkelig skarpt. Specielt hvis du virkelig har sat dig ind modellen og hvordan den fungerer. Men hvorfor er det relevant for e-commercere? 

Det er simpelt. Tekst er vigtig for alle webshops fordi: 

  1. Det fortæller dine hjemmesidebesøgende, hvem du er, hvad du tilbyder og hvordan de kan købe dine produkter.
  2. Det giver søgemaskiner, som Google, mulig for at rangere din side. Så deres brugere kan finde dig ved en søgning. 

Om det er blog-indlæg, kategorisider, meta-beskrivelser, landing pages, whitepapers eller produktbeskrivelser, så kan man ikke komme udenom at det er tekst. Det spænder bredt, og i sidste ende er dette et essentielt konkurrenceparameter som enhver webshops differentierer sig på - ligegyldigt, land, produkt eller industri. 

Ultimativt er tekst = online tilstedeværelse = traffik = salg 

Derfor er en unægtelig sandhed at alle succesfulde webshops, bruger utroligt meget tid på at skrive tekst. Og det er her hvor GPT3 kan spille ind til at effektivisere måden man som e-commercere arbejder med tekst. For eksempel ved at integrerer AI genereret indhold ind i de forskellige touch points som du har med dine kunder.

Hvordan kan GPT3 bruges til e-commerce?

I skrivende stund er der kortlagt ca. 650 forskellige applikationer, der bruger GPT3. Hver især til deres respektive use-cases såsom, tekstklassificering, avanceret søgning, opsummering samt tekst generering. Alt sammen som bruger OpenAI's åbne API til GPT3, på en eller anden vis. De forskellige GPT3-drevne værktøjer, specifikt til  e-commerce, vokser stødt som brugssituationer bliver klargjordt. 

Her er nogle ideer til hvordan GPT3 kan bruges i en e-commerce sammenhæng: 

  1. Analyser dit kundefeedback yderligere gennem letforståelige opsummeringer. Som fx. "utilfreds med leveringstid" "Skade på vare" "Dårlig Kundeservice" osv. 
  2. Automatisk genererede meta-beskrivelser, kunne også være en use-case GPT3 nemt kunne trænes til. Her vil det være oplagt at fine-tune bruge eksisterende sider hos en webshop som træningsdata. Ved at lære GPT3 hvad der er de vigtigste pointer i fx. et blogindlæg, ville e-commercere nemt kunne få et skarpt udkast til den 160 tegns lange meta-beskrivelser som altid er påkrævet.
  3. Besvar komplekse kundeforespørgsler med semantisk søgning. Grunden til chatbots er så generelle idag, er at de svarer med at smalle prædefinerede "spørgsmål og svar" træningssæt. Ved at træne GPT3 på indhold fra hele din website, vil det være muligt at svare på langt mere komplekse spørgsmål end blot leveringsbetingelser eller garantibeviser. 
  4. Skrive produktbeskrivelser baseret på en webshops allerede eksisterende produkttekster. Det er en løsning vi her i Straact tilbyder en lang række kunder, og det virker yderst effektivt. Selvom du godt kan få GPT3 til at skrive generelle produktbeskrivelse, blot med at designe promptet, så er der en kæmpe værdiskabelse i at træne GPT3 på egne tekster. På den måde kan man bibeholde sin brand identitet (tone of voice), struktur og egne formuleringer/fagtermer i sine automatisk generede tekster. En super måde at personliggøre, AI content, som oftest kan virke upersonligt. 

Kan GPT3 generere gode produktbeskrivelser?

Eftersom GPT3 er trænet på så utroligt meget information fra diverse steder på internettet, kan den nemt skrive sofistikerede, menneskeagtige tekster. Men der er alligevel et par elementer af GPT3's grundmodel, som gør at det ikke er det perfekte match til at generere produkttekster hos e-commerce virksomheder. Man mangler muligheden for at tilpasse, outputtet specifikt til en måde at skrive på.  

Når det kommer til at tilpasse GPT3's output, er fine-tuning vejen frem. Man kan kun komme så langt med at forsøge at designe komplicerede prompts. Men det bliver aldrig helt godt.

Fine-tuning betyder at du træner en AI model på et ekstra datasæt og derved fortæller GPT3 specifikt, hvilke mønstre, ord og struktur den skal tilpasse dens output efter. Det giver dig mulighed for at fortælle GPT3 præcis hvordan du gerne vil have dine output til at se ud. Det er her, det bliver magisk. For produktbeskrivelser varierer utroligt meget fra webshop til webshop, så muligheden for at tilpasse GPT3 derefter er essentielt for succes.

Konklusion: kan GPT3 bruges i en e-commerce sammenhæng?

Der er ingen tvivl om at analyse og produktion af tekst er en stor del af det at drive en e-commerce forretning. Det er trods alt grundelementet i kommunikationen med dine kunder. Derfor handler det måske mere om hvilke specifikke sammenhænge det ville give mening at udnytte GPT3.

Som kort berørt, er er der bestemt muligheder indenfor analyse af kundefeedback, avancerede chatbots til kundeservice eller automatisk generering af meta-beskrivelser og produktbeskrivelser. Det er kun et par stykker som ligger nært til den typiske e-commerce forretning. Der kommer helt sikkert til at være et hav af GPT3-applikationer der kan understøtte en masse andre processer hvor tekst er involveret.

Hvis vi kigger specifikt på produktbeskrivelser, er der gode sandsynligheder for at de fleste større webshops kommer til at introducere GPT3 indenfor de næste par år. Og specielt, fine-tunede GPT3 løsninger. Det er i hvert fald en tendens vi ser ske globalt og samtidig også noget vi kan mærke hos vores kunder her i Straact.

Ligesom med alt andet teknologi, er der selvfølgelig en tilvænningsperiode for GPT3 hvor folk lige skal ”sluge pillen” om at en maskine kan formulere sig som et menneske. Derfor vil de først være når GPT3 virkelig har vundet indpas ved danske e-commerce forretninger, at det vil afspejle sig som en konkurrencemæssig fordel. Men de som implementerer teknologien tidligt, ville bestemt kunne arbejde mere effektivt end de som ikke gør.

Similar posts